Nasze warsztaty to pięciodniowe bloki tematyczne. Na pierwszych zajęciach (w poniedziałek) dzieci zobaczą Wielką Lekcję lub inną dużą prezentację. Przez kolejne dni będą miały szansę odkrywać kolejne aspekty poruszanego tematu. Podsumowanie będzie należało do samych uczestników - to oni podzielą się tym, co dla nich istotne w poznanych zagadnieniach.

KOSMOS

Czas | Zwierzęta

od września

Zajęcia w Montessori City trwają od 9 do 16, w blokach tematycznych od poniedziałku do piątku. Część popołudniowa prowadzona jest w języku angielskim.

ZIEMIA

Czas | Zwierzęta

od października

W każdym tygodniu prezentowane są treści z trzech dziedzin: geografii, biologii i historii. Pamiętajmy jednak, że każda część programu Montessori jest integralnym fragmentem holistycznie pojętej wiedzy o świecie. Dzieci wykonując książeczkę na temat obiektów Układu Słonecznego, pracują również z językiem. Kalkując ich odległość od Słońca, pracują z matematyką. Dowiadując się o eliptycznym kształcie orbity, wzbogacają swoją wiedzę z zakresu geometrii.

ŻYCIE

Przestrzeń |  Czarna wstęga

od października

Tematy warsztatów zgodne są z kolejnością wprowadzania zagadnień w programie Montessori dla szkół. Co miesiąc rozszerzamy pola naszych dociekań i podążamy za zainteresowaniami, doskonaląc jednocześnie podstawowe umiejętności szkolne.

NADEJŚCIE CZŁOWIEKA

La nazione unica cz 1 |  Linia czasu człowieka |  Anatomia zwierząt cz1

od listopada

Wkrótce uruchamiamy grupę stacjonarną, wspomagającą edukatorów domowych, z trzygodzinnym blokiem zajęć każdego dnia. W tym czasie możliwa jest ścisła współpraca z przewodnikiem Montessori City. Dzieci współpracują przy własnych projektach, jednocześnie pracując nad umiejętnościami akademickimi, wymaganymi przez podstawę programową.

 

FUNDAMENTALNE POTRZEBY CZŁOWIEKA

Linia ręki | Historia o Wole i Domu

od listopada

Dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności matematyczne, prowadzimy zajęcia zindywidualizowane MonteMatLab. Każdy uczestnik pracuje na własnym poziomie, korzystając z narzędzi, jakimi są pomoce rozwojowe Montessori i specjalnie Przygotowane Otoczenie.

 

CYWILIZACJE

Historia Liczb | Ruch obrotowy Ziemi | La Nazione Unica cz. II

od grudnia

 W trakcie każdego warsztatu tworzymy minispołeczność, która jednoczy się nie tylko przy wspólnych projektach naukowych, ale także w prawdziwych, codziennych działaniach przygotowujących do życia.

KLASYFIKACJA KRÓLESTWA ZWIERZĄT

Linia czasu człowieka | La nazione unica cz. III

od stycznia